Kuruluş Hikayemiz

           Çocuk Gazetesi Projesi Yaşar Dağtekine ait olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğu ve okuma alışkanlığının çok önemli olduğuna yürekten inanan bir grup eğitimci, gazeteci, yönetici, pedagoglar, karikatüristler ve akademisyenin girişimi ile 1 Ocak 2010 tarihinde kuruldu. 

     Biz ÇOCUK GAZETESİ Ailesi olarak hiçbir Gazetenin Eki veya İlavesi Değiliz. Haftalık olarak sadece Çocuklarımızın Okuma Alışkanlıklarını Kaybetmemesi Tarihini, Millî ve Manevi Değerlerini Unutmaması için Varız. Ülkemizde ve Dünyada Yayımlanan İlk ve Tek ÇOCUK GAZETESİ olmanın Haklı Gururunu Yaşıyoruz. 

    ÇOCUK GAZETESİ, Bugün Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok sorunun temelinde eğitim yetersizliğinin bulunduğu, Özellikle internet kullanımının okuma alışkanlıklarının zayıflatması bu sorunu çözmeden çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasının mümkün olamayacağı inancı ve buna katkıda bulunmak azmi ve arzusu etrafında birleşen yaklaşık 100 kişilik bir gönüllü ekibiyle ülke çapında ve yurt dışındaki temsilcilerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarına devam etmektedir.                                                                   

     İlköğretim çağındaki çocuklara “okuma alışkanlığı ve eğitim desteği” vermeye odaklanan ÇOCUK GAZETESİ, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren ve her kesimden çocuklarımızın okuyabileceği bir gazete olmak için sayısız projeler üreterek hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda sesini duyurmaya çalışacaktır. 

 

                          Varoluş Nedenimiz:

 

    “Türkiye’nin yarınlarında aydınlık yüzler görmenin ön koşulu, bugün çocuklarımızı millî ve manevi değerlerimizi yitirmeden örf ve adetlerini, geleneklerini tarihini unutturmadan en iyi şekilde eğitebilmektir.” 

    Eğitim sisteminde tartışılmaz ağırlığı olan devlet, kaynak yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle bu görevi yerine getirirken çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve vatandaşların, hayati önem taşıyan bu alanda devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluğu paylaşmaları gerekmektedir. Çocuk Gazetemizin varoluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime okuma alışkanlığı ile katkıda bulunmaktır.

 

                                     Amacımız: 

 

   ÇOCUKGAZETESİNİN ’in amacı; İlköğretim ve okulöncesi çağı çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, millî ve manevi değerlerini, şanlı tarihini unutmayan, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır. 

    ÇOCUK GAZETESİ, oluşturduğu projelerini, özgün eğitim programlarını ülke sathında kuracağı Çocuk Kulüplerini, Çocuk Kamplarını, Eğitim Parkları, Akademik Çalışmalarını, Öğrenim Birimleri, Çocuk Sevgi Ormanlarını, İl ve ilçe Temsilcilikleri ve ilköğretim, Anaokullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirir. 

 

                                  Değerlerimiz:

 

  1. Bağımsızlık: ÇOCUK GAZETESİ, tüm kurum ve kişilerden bağımsızdır. 
  2. Misyon Odaklılık: ÇOCUK GAZETESİ Milli Eğitim Müfredatına göre belirli gün ve haftalarında yer alan temel amaçlar doğrultusunda hareket eder ve sadece eğitim, okuma alışkanlığı ile ilgili çalışmalar yapar. 
  3. Adalet, Eşitlik, Hoşgörü ve Saygı: Bütün çalışanlarımıza, gönüllülerimize, çocuklarımıza, temsilcilerimize ve diğer paydaşlarımıza adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yaklaşırız. Çocuk Gazetesi’nde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Farklı düşünce ve inançlara saygı gösteririz. Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem veririz. 
  4. Güvenilirlik: Tüm uygulamalarımız konusunda saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uyarız. Projelerimizin birçoğu dünyada ilk olacaktır  
  5. İşbirliği ve Dayanışma: Bütün sivil toplum kuruluşlarını, Temsilcilerimizi, Gönüllülerimizi bir bütün olarak görür; işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde olmaya özen gösteririz. 
  6. Haklar ve Sorumluluklar: Tüm çalışmalarımızda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne titizlikle uyarız. ÇOCUK GAZETEMİZİN temsilcileri, yöneticileri, gönüllüleri ve çalışanları aktif sorumlu yurttaşlığın gereklerini yerine getirir. Gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden, bugünün kaynaklarını etkin biçimde kullanmaya önem verir ve bu duyarlılığı tüm çalışmalarımıza yansıtırız. 
  7. Yenilikçilik: ÇOCUK GAZETESİ sürekli gelişme ilkesi çerçevesinde yenilikçi bir yaklaşımı benimser, AR-GE çalışmalarında özgün modeller geliştirir ve uygular. 

 

 

                                           Yaşar DAĞTEKİN 

                                             Çocuk Gazetesi 

                                                 İmtiyaz Sahibi 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Bizi Takip Edin

Facebook
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Instagram